Από το Blogger.

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων ΕΠΑΛ – Τομέας Πληροφορικής, 2017-18

2:20 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

Κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται σύμφωνα με την (Αριθ. Πρωτ.: Φ6/163251/Δ4/29-09-2017).

Ειδικότερα για τον τομέα Πληροφορικής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

3.1 Μεταβλητές και τύποι δεδομένων
3.1.1 Τύποι δεδομένων
3.2 Αριθμητικές και λογικές πράξεις και εκφράσεις
3.3 Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις
3.4 Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές
3.5 Τύποι και δομές δεδομένων στις γλώσσες προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αλγοριθμικές δομές

4.1 Αλγοριθμικές δομές – Ροές εκτέλεσης προγράμματος
4.1.1 Δομή ακολουθίας
4.1.2 Δομή επιλογής if (ΑΝ)
4.1.3 Δομή επανάληψης (for και while)
4.2 Συναρτήσεις
4.2.1 Δημιουργώντας δικές μας συναρτήσεις
4.2.2 Παράμετροι συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κλασικοί Αλγόριθμοι ΙΙ

5.1 Δυαδική αναζήτηση
5.2 Ταξινόμηση Ευθείας ανταλλαγής
5.4 Δραστηριότητες – Άλυτες
5.5 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

(Από τις παραγράφους 5.4 και 5.5, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Διαχείριση Αρχείων

6.1 Εισαγωγή – δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο αρχείων
6.2 Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχείο
6.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

7.1 Υποπρογράμματα και τρόποι κλήσης τους
7.1.1 Υποπρογράμματα
7.1.2 Συναρτήσεις στην Python
7.2 Μεταβλητές και παράμετροι
7.2.1 Παράμετροι συναρτήσεων
7.2.2 Εμβέλειατωνμεταβλητών
7.3 Αρθρώματα (Modules)
7.3.1 Εισαγωγή
7.3.2 Σύντομη περιγραφή της Πρότυπης βιβλιοθήκης (StandardLibrary)
7.3.3 Πακέτα (Packages)
7.4 Δραστηριότητες
7.5 Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δομές Δεδομένων ΙΙ

8.1 Συμβολοσειρές (strings)
8.2 Λίστες
8.3 Στοίβα
8.4 Ουρά
8.8 Δραστηριότητες
8.9 Ερωτήσεις

(Από τις παραγράφους 8.8 και 8.9, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις
11.2 Στιγμιότυπα
11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι
11.6 Δραστηριότητες
11.7 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

(Από τις παραγράφους 11.6 και 11.7, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 11.1, 11.2 και 11.3)

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP (σελίδες 14-18)
1.3 Ενθυλάκωση (σελίδες 18-20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (TCP/IP)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI) (σελίδες 23-24)
2.2 Η πρόσβαση στο μέσο (σελίδες 25-26)
2.2.1 Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης (LLC – IEEE 802.2) (σελίδες 26-27)
2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) (σελίδες 31-33)
2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) – Δομή πλαισίου Ethernet – Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) (σελίδες 45-46, μέχρι την αρχή της παραγράφου Νοητά τοπικά Δίκτυα (Virtual LAN – VLAN)).
2.5 Ασύρματα Δίκτυα (σελίδες 52-55)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ–ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

3.1 Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol έκδοση 4 (IPv4) (σελίδες 68-69)
3.1.1 Διευθύνσεις IPv4 (σελίδες 69-71)
3.1.2 Κλάσεις (τάξεις) δικτύων – διευθύνσεων (σελίδες 72-74)
3.1.3 Σπατάλη διευθύνσεων IP (σελίδες 74-75)
3.1.4 Μάσκα δικτύου (σελίδες 75-76)
3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις (σελίδες 76-77)
3.1.6 Υποδικτύωση (σελίδες 77-81)
3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους (σελίδα 82)
3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) – Δομή πακέτου (σελίδες 83-89)
3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (σελίδες 89-93)
3.3.2 Το πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστή DHCP (σελίδες 94-96)
3.4 Διευθύνσεις IP και Ονοματολογία (σελίδες 96-98)
3.6 Δρομολόγηση (σελίδες 102-104)
3.6.1 Άμεση/Έμμεση (σελίδες 104-105)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4.1 Πρωτόκολλα προσανατολισμένα στη σύνδεση –χωρίς σύνδεση (σελίδες 119-120)
4.1.1 Πρωτόκολλο TCP – Δομή πακέτου (σελίδες 121-124)
4.1.2 Πρωτόκολλο UDP – Δομή πακέτου (σελίδες 124-125)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5. Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας περιοχής (σελίδες 138-139)
5.1 Εγκατεστημένο Τηλεφωνικό Δίκτυο (σελίδες 139-140)
5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xDSL) (σελίδες 146-150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.1 Σύστημα Ονοματολογίας DNS (σελίδες 172-173)
6.1.1 Χώρος ονομάτων του DNS (σελίδες 173-175)
6.1.2 Οργάνωση DNS (σελίδες 175-177)
6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου (σελίδες 177-178)
6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 – IMAP/SMTP) (σελίδες 179-181)
6.2.2 Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων (FTP, TFTP) (σελίδες 182-183)
6.2.3 Υπηρεσία παγκόσμιου ιστού WWW (σελίδες 184-186)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

7.2 Περιοχές/τομείς διαχείρισης δικτύου στο μοντέλο OSI (σελίδα 197)
7.2.1 Παραμετροποίηση (σελίδες 197-198)
7.2.2 Διαχείριση Σφαλμάτων (σελίδες 198-199)
7.2.3 Διαχείριση Επιδόσεων (σελίδα 199)
7.2.4 Διαχείριση Κόστους (σελίδα 200)
7.2.5 Διαχείριση Ασφάλειας (σελίδες 200-201)
7.3 Πρότυπα Διαχείρισης (σελίδα 202)
7.3.1 Βασικά συστατικά συστήματος διαχείρισης (MS – MIB – AGENT) (σελίδα 202)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

8.1 Βασικές έννοιες Ασφάλειας δεδομένων (σελίδες 212-214)
8.2 Εμπιστευτικότητα – ακεραιότητα – διαθεσιμότητα – αυθεντικότητα – εγκυρότητα (σελίδες 214-216)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Να διδαχθούν περιληπτικά και οι παρακάτω ενότητες (εκτός εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων) για την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος:
1.1 Ορισμός δικτύου
1.2 Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI (ISO), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA)
1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI)
2.5.1 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc.
2.5.2 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure).
3.6.2 Πίνακας δρομολόγησης.
4.3 Συνδέσεις TCP – Έναρξη/τερματισμός σύνδεσης
5.1.4.1 Συσκευές τερματισμού δικτύου DSL Modem/DSLAM.
5.1.4.2 Τοπολογία – Εξοπλισμός.
8.2.1 Έλεγχος ακεραιότητας – συναρτήσεις κατακερματισμού – σύνοψη μηνύματος.
8.2.2 Συμμετρική κρυπτογράφηση.
8.2.3 Κρυπτογράφηση Δημόσιου / Ιδιωτικού κλειδιού.
8.2.4 Ψηφιακές υπογραφές – πιστοποιητικά.
8.4.2 Τείχος προστασίας (Firewall)

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP (σελίδες 14-18)
1.3 Ενθυλάκωση (σελίδες 18-20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (TCP/IP)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI) (σελίδες 23-24)
2.2 Η πρόσβαση στο μέσο (σελίδες 25-26)
2.2.1 Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης (LLC – IEEE 802.2) (σελίδες 26-27)
2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) (σελίδες 31-33)
2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) – Δομή πλαισίου Ethernet – Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) (σελίδες 45-46, μέχρι την αρχή της παραγράφου Νοητά τοπικά Δίκτυα (Virtual LAN – VLAN)).
2.5 Ασύρματα Δίκτυα (σελίδες 52-55)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ–ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

3.1 Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol έκδοση 4 (IPv4) (σελίδες 68-69)
3.1.1 Διευθύνσεις IPv4 (σελίδες 69-71)
3.1.2 Κλάσεις (τάξεις) δικτύων – διευθύνσεων (σελίδες 72-74)
3.1.3 Σπατάλη διευθύνσεων IP (σελίδες 74-75)
3.1.4 Μάσκα δικτύου (σελίδες 75-76)
3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις (σελίδες 76-77)
3.1.6 Υποδικτύωση (σελίδες 77-81)
3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους (σελίδα 82)
3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) – Δομή πακέτου (σελίδες 83-89)
3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (σελίδες 89-93)
3.3.2 Το πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστή DHCP (σελίδες 94-96)
3.4 Διευθύνσεις IP και Ονοματολογία (σελίδες 96-98)
3.6 Δρομολόγηση (σελίδες 102-104)
3.6.1 Άμεση/Έμμεση (σελίδες 104-105)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4.1 Πρωτόκολλα προσανατολισμένα στη σύνδεση –χωρίς σύνδεση (σελίδες 119-120)
4.1.1 Πρωτόκολλο TCP – Δομή πακέτου (σελίδες 121-124)
4.1.2 Πρωτόκολλο UDP – Δομή πακέτου (σελίδες 124-125)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5. Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας περιοχής (σελίδες 138-139)
5.1 Εγκατεστημένο Τηλεφωνικό Δίκτυο (σελίδες 139-140)
5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xDSL) (σελίδες 146-150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.1 Σύστημα Ονοματολογίας DNS (σελίδες 172-173)
6.1.1 Χώρος ονομάτων του DNS (σελίδες 173-175)
6.1.2 Οργάνωση DNS (σελίδες 175-177)
6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου (σελίδες 177-178)
6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 – IMAP/SMTP) (σελίδες 179-181)
6.2.2 Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων (FTP, TFTP) (σελίδες 182-183)
6.2.3 Υπηρεσία παγκόσμιου ιστού WWW (σελίδες 184-186)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Να διδαχθούν περιληπτικά και οι παρακάτω ενότητες (εκτός εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων) για την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος:

1.1 Ορισμός δικτύου
1.2 Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI (ISO), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA)
1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI)
2.5.1 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc.
2.5.2 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure).
3.6.2 Πίνακας δρομολόγησης.
4.3 Συνδέσεις TCP – Έναρξη/τερματισμός σύνδεσης
5.1.4.1 Συσκευές τερματισμού δικτύου DSL Modem/DSLAM.
5.1.4.2 Τοπολογία – Εξοπλισμός.

Ετικέτες:

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση...

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top