Από το Blogger.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Διδακτέα − Εξεταστέα ύλη, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ, Β΄ Ημερήσιου & Εσπ ΓΕΛ, Ημερήσιου ΕΠΑΛ

12:03 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

Σύμφωνα με το ΦΕΚ  2863/ 23-10-2014 και την Υπ. Αριθμ. 166677/Γ2 για τον καθορισμό της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 − 2015
με το ΦΕΚ  2937/ 31-10-2014 και την Υπ. Αριθμ. 171867/Γ2 για τον καθορισμό της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της  Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 − 2015
με το ΦΕΚ 2987/ 5-11-2014, τροποποίηση της διδακτέας − εξεταστέας ύλης της Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ (υπ’ αριθ. 156357/Γ2/30−09−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 2660))
Στο μάθημα της Β΄ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ., ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ


Βιβλίο: «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», με συγγραφείς τους Σ. Δουκάκης, Χρήστος Δουληγέρης κ.ά.
Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:
2.2.3 Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων
2.2.7.5 Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο
2.2.7.6 Αναδρομή
2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10 Τεκμηρίωση
2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
3.2 Πληροφοριακά Συστήματα
Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση...

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top