Από το Blogger.
Δράσεις

Decoration

Αναρτήσεις

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

[Β ΕΠΙΠΕΔΟ] Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων ΚΣΕ – Κατάρτιση Προγραμμάτων


Σύμφωνα με την ενημέρωση από το http://e-pimorfosi.cti.gr/

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, θα ενημερωθούν τα ΚΣΕ σχετικά με τα προγράμματα που θα τους έχουν αποδοθεί (πλήθος και τύπο-συστάδα προγραμμάτων) και τα οποία θα κληθούν να «καταρτίσουν» ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS). Δηλαδή, να προσδιορίσουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους (μέρες και ώρες μαθημάτων), τους επιμορφωτές και τους άλλους συντελεστές υλοποίησης (συντονιστής προγράμματος, τεχνικός υπεύθυνος).

Σημειώνεται:
  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε 3-ωρα μαθήματα (συνεδρίες).
  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αναλάβουν μόνο πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δηλαδή του αντίστοιχου Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
  • Οι ώρες ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι δυνατόν να μοιραστούν το πολύ σε δύο επιμορφωτές.
  • Κάθε επιμορφωτής μπορεί να αναλάβει στην παρούσα περίοδο 54 διδακτικές ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
  • Ομοίως, κάθε τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 54 ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή να αναλάβει το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
12:10 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top