Από το Blogger.
Δράσεις

Decoration

Αναρτήσεις

Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Εξεταστέα ύλη Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, 2017-2018

Δημοσιεύτηκαν:
  • ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2893/21-8-2017, 134932/Δ2 η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018.
  • ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2892/21-8-2017, 134929/Δ2 η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018.
Για το μάθημα ΑΕΠΠ, δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά 2016-17
2:09 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

Δημιουργικές Εργασίες - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που κατέθεσε το ΙΕΠ, μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε από αντιπροσωπευτικό δείγμα Γενικών Λυκείων και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών το σχ. έτος 2016-17, το ΥΠΠΕΘ κρίνει αναγκαία την αναμόρφωση της διαδικασίας εκπόνησής τους και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια σχετικά με αυτή. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το θεωρητικό πλαίσιο των εργασιών και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια παραδειγματικού σχεδιασμού της θεματολογίας τους και της διαδικασίας εκπόνησης και αξιολόγησής τους, προκειμένου να υποστηριχθούν για την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιμόρφωση αυτή θα έχει διάρκεια μία ημέρα για κάθε εκπαιδευτικό (με κυλιόμενο πρόγραμμα ανά νομό και ειδικότητα) και θα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις υπηρετούντες/ούσες σε ΓΕΛ εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους να παρίστανται στο σχολείο τους την ημέρα που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση (είτε ως επιμορφούμενοι/ες είτε ως επιμορφωτές/τριες). 
Η επιμόρφωση θα διαρθρώνεται σε δυο ενότητες, ως εξής: 
1η ενότητα: Δύο (2) ώρες αφιερωμένες γενικά στον σκοπό και στη σημασία των εργασιών, στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διαδικασίας εκπόνησης εργασιών, στον τρόπο οργάνωσης της τάξης κατά την εκπόνηση, στον τρόπο υποστήριξης των μαθητών/τριών και στον τρόπο αξιολόγησης των εργασιών 
2η ενότητα: Τρεις (3) ώρες αφιερωμένες σε παραδείγματα θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο, σε παραδείγματα ανατροφοδότησης προς τον/τη μαθητή/τρια (προτάσεις βελτίωσης της εργασίας) και παραδείγματα αξιολόγησης.

Σχετικό έγγραφο: 137552/Δ2/17-08-2017
Διευκρινίσεις: 140102/Δ2/ 24-08-2017
Συμπληρωματικές οδηγίες: 143184/Δ2/31-8-2017
2:25 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, 2017-18

Σύμφωνα με τη Φ22/126950/Δ4/09-08-2017 (Β΄ 2797) ορίστηκαν οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-18.
3:08 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top