Από το Blogger.
Δράσεις

Decoration

Αναρτήσεις

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Pεριφερειακός Παγκρήτιος διαγωνισμός World Robot Olympiad

Ο 9ος Εθνικός Διαγωνισμός World Robot Olympiad είναι σε εξέλιξη! Σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι της εκπαιδευτικής ρομποτικής, με κατάληξη τη φετινή World Robot Olympiad στην Costa Rica.
O περιφερειακός Παγκρήτιος διαγωνισμός για την επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στον 9 ο Εθνικό διαγωνισμό στην Αθήνα, θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, από το 1o Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο αμφιθέατρο του 6 ου ΕΠΑΛ, στην διεύθυνση Πιτσουλάκη 24.
Οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό θα πρέπει να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα WRO Hellas http://wrohellas.gr.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες Δημοτικό, Γυμνάσιο που καθορίζει και το όριο ηλικίας των παιδιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν μαζί με τους προπονητές τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με του κανόνες του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα WRO Hellas.
Οι εθνικοί νικητές ανακηρύσσονται από τον Τελικό του 9ου Εθνικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και τερματικός σταθμός για φέτος είναι η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Κόστα Ρίκα, από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017.

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

9th Conference on Informatics in Education 2017 - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Το 9th Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (9th CIE2017), διοργανώνεται από τα Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ και τελεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΕΘ.

Θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 13-15 Οκτωβρίου 2017.
Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και ΤΠΕ, Καινοτομία και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ STEM, Physical Computing & Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα.

Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης – Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική εκπαίδευση.

Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες.
Tα άρθρα, δημοσιεύονται:

α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN
β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση των άρθρων σας
γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με I.F.- 0.65 (δυνατότητα).

Λεπτομέρειες (και on line πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων) στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: di.ionio.gr/cie

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

[Β ΕΠΙΠΕΔΟ] Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων ΚΣΕ – Κατάρτιση Προγραμμάτων


Σύμφωνα με την ενημέρωση από το http://e-pimorfosi.cti.gr/

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, θα ενημερωθούν τα ΚΣΕ σχετικά με τα προγράμματα που θα τους έχουν αποδοθεί (πλήθος και τύπο-συστάδα προγραμμάτων) και τα οποία θα κληθούν να «καταρτίσουν» ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS). Δηλαδή, να προσδιορίσουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους (μέρες και ώρες μαθημάτων), τους επιμορφωτές και τους άλλους συντελεστές υλοποίησης (συντονιστής προγράμματος, τεχνικός υπεύθυνος).

Σημειώνεται:
  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε 3-ωρα μαθήματα (συνεδρίες).
  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αναλάβουν μόνο πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δηλαδή του αντίστοιχου Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
  • Οι ώρες ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι δυνατόν να μοιραστούν το πολύ σε δύο επιμορφωτές.
  • Κάθε επιμορφωτής μπορεί να αναλάβει στην παρούσα περίοδο 54 διδακτικές ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
  • Ομοίως, κάθε τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 54 ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή να αναλάβει το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

1η Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π. Ε. - Πρόσκληση ΚΣΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Ι.Τ.Υ.Ε. "Διόφαντος", αναρτήθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020) ανακοίνωση σχετική με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΚΣΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης κατά την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Π177/24-02-2017).

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη αποκτήσει οι Υπεύθυνοι των καλούμενων Κ.Σ.Ε., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ: http://e-pimorfosi.cti.gr και έχει τίτλο: Πρόσκληση ΚΣΕ – 1η Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε..

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) (http://e-pimorfosi.cti.gr), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο και σηματοδοτώντας την έναρξη των ενεργειών υλοποίησης της πρώτης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., καλούνται τα υφιστάμενα μέλη του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων επιμόρφωσης, να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στο νέο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της προαναφερόμενης πράξης (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis).

Οι επιμορφωτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επικείμενες περιόδους επιμόρφωσης θα πρέπει να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα και να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία που τους αφορούν (Προσωπικά στοιχεία – Υπηρεσιακά Στοιχεία – Λοιπά Στοιχεία). Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και τα υπηρεσιακά στοιχεία είναι ήδη συμπληρωμένα (από τη συμμετοχή των επιμορφωτών στα προηγούμενα όμοια έργα) και θα πρέπει να ελεγχθούν/επικαιροποιηθούν από τους επιμορφωτές, ενώ τα Λοιπά Στοιχεία (που αφορούν κυρίως πληροφορίες για τη δρομολόγηση αμοιβών) θα πρέπει να συμπληρωθούν εξ αρχής.

Επιπλέον θα πρέπει να επιλεγούν οι Νομοί στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν, για τα προγράμματα επιμόρφωσης της ειδικότητάς τους.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Εργαστήριο Προγραμματισμού και Ρομποτικής για μαθητές Λυκείου

Στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνοντας και διδάσκοντας Python, μέσα κι έξω από το σχολείο», (http://www.music.tuc.gr/projects/py4hs/ που υλοποιείται από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι ενταγμένα την πρωτοβουλία CS4HS της Google (https://www.cs4hs.com), η Λέσχη Προγραμματισμού Χανίων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης διοργανώνουν Εργαστήριο Προγραμματισμού και Ρομποτικής για μαθητές Λυκείου.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης θα πραγματοποιηθούν 6 εργαστηριακά μαθήματα από 28 Ιανουαρίου έως 4 Μαρτίου. Τα μαθήματα θα γίνονται Σάββατο 3:00 μ.μ. με 6:00 μ.μ. στο ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου. Το εργαστήριο είναι ανοικτό για όλους τους μαθητές Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ) και η συμμετοχή δωρεάν. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν πρέπει να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 στη διεύθυνση www . epal - elvenizelou .gr ή στο http :// users . sch . gr /mmanousakas. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 16. Αν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις οι μαθητές που θα συμμετέχουν στην παρούσα φάση θα επιλεγούν με κλήρωση.

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Οδηγίες - Εφαρμογές Πληροφορικής - Α ́τάξη Μουσικών Γενικών Λυκείων, 2016-2017.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 47/12-12-2016 του Δ.Σ) ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α ́τάξη Μουσικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2016-2017.
Αρχείο: 631/Δ2/2-1-2017

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top