Από το Blogger.
Δράσεις

Decoration

Αναρτήσεις

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπόσιο: Το δέντρο της Logo εν Ελλάδι

Το δέντρο της Logo εν Ελλάδι διοργανώνεται στο πλαίσιο του CodeAthon 2019, από το STEM-Education και την ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. στο αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy (Μαρούσι).

Οι θεματικές περιοχές προσδιορίζονται από τις 4 εποχές δράσης:
  • "80s": Η εποχή της τοπικότητας, των δημιουργικών ανεξάρτητων πρωτοβουλιών.
  • "90s": Η εποχή της υπολογιστικής πολυτροπικότητας, των πολυμέσων και των παραθύρων.
  • "00s": Η εποχή των διεπιστημονικών διερευνήσεων, του οπτικού προγραμματισμού.
  • "10s": Η εποχή των παγκόσμιων κοινοτήτων, των διασυνδέσεων με τον πραγματικό κόσμο.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019
Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy, 09.00-14.30
(Πελίκα & Σπάρτης, Μαρούσι)

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 106428/Δ2 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2875/ 5-7-2019 ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

5ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

5ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019


Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2019 καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο και στα πρακτικά του (με ISBN/ISSN), μετά από κρίση (περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://synedrio.eepek.gr/ και επικοινωνία στο e-mail: info@eepek.gr).

Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα δημοσιευτούν σε ειδικές εκδόσεις των επιστημονικών περιοδικών I.J.E.I. (στην Ελληνική ή Αγγλική) PRIME (στην Ελληνική) και MIBES (στην Αγγλική).

Περισσότερα, https://www.eepek.gr/el/

Συνέδριο - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (11th CIE2019)

11th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (11th CIE2019)

11-13 Οκτωβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήματα Πληροφορικής Παν/μίου Πειραιώς και Ιονίου Παν/μίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ

Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και ΤΠΕ, Καινοτομία
και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ STEM, Physical Computing &
Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα
Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια
(ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική
εκπαίδευση
Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους
παραπάνω άξονες
Τα άρθρα, δημοσιεύονται:
α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN
β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την
ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση των άρθρων σας
γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ( European Journal of Engineering
Research and Science -EJERS) με I.F(δυνατότητα)

Λεπτομέρειες υποβολής άρθρων (και on line πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων) στο
δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (di.ionio.gr/cie)

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών - Καθορισμός Προσόντων

Κατατέθηκε με την υπ. Αριθμ. 222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5919/31-12-2018), ο καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)_2018-19

Στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/199568/Δ4/ 201-11-2018 αναφέρεται για την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)...
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 εγκυκλίου με την οποία ενημερωθήκατε σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο προωθούμενης τροποποίησης του π.δ. 40/2018 (Α¨ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας διατάξεις του προωθούμενου π.δ. που ρυθμίζουν θέματα αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος π.δ. 40/2018 (Α¨ 76). Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις δεν είναι οριστικές και αποστέλλονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που ενδεχομένως επιφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς το οποίο αναμένεται να υποβληθεί το νέο π.δ. 

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

17th European Conference on e-Learning 1-2 November 2018, University of West Attica, Athens, Greece

The European Conference on e-Learning was established 17 years ago. It has been held in France, Portugal, England, The Netherlands, Greece and Denmark to mention only a few of the countries who have hosted it. ECEL is generally attended by participants from more than 40 countries and attracts an interesting combination of academic scholars, practitioners and individuals who are engaged in various aspects of e-Learning. Among other journals, the Electronic Journal of e-Learning publishes a special edition of the best papers presented at this conference.

ECEL 2018 is being held by Hellenic Air Force Academy (HAFA) and the Technological Educational Institution (TEI) of Athens at the TEI of Athens in Greece on 1st-2nd November 2018.

This conference is also host to the e-Learning Excellence Awards.

Λεπτομέρειες εδώ: https://www.academic-conferences.org/conferences/ecel/

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top