Από το Blogger.
Δράσεις

Decoration

Αναρτήσεις

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Σύμφωνα με το σχετικό και υπ. αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019 έγγραφο
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06- 2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2019-2020 για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

  • «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
  • «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου, Μουσικού γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου.
  • Εφαρμογές Πληροφορικής (Α΄ τάξη Μουσικού Γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου, Εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου).
Έγγραφο: 143633/Δ2/ 17-09-2019
3:56 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με το σχετικό και με υπ. αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 83113/24-05-2019 έγγραφο 
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 13/04-04- 2019 του Δ.Σ, 3η Ανακοινοποίηση 24-05-2019) στο συνημμένο αρχείο αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.
Έγγραφο: 143895/Δ2/ 17-09-2019
3:42 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπόσιο: Το δέντρο της Logo εν Ελλάδι

Το δέντρο της Logo εν Ελλάδι διοργανώνεται στο πλαίσιο του CodeAthon 2019, από το STEM-Education και την ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. στο αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy (Μαρούσι).

Οι θεματικές περιοχές προσδιορίζονται από τις 4 εποχές δράσης:
  • "80s": Η εποχή της τοπικότητας, των δημιουργικών ανεξάρτητων πρωτοβουλιών.
  • "90s": Η εποχή της υπολογιστικής πολυτροπικότητας, των πολυμέσων και των παραθύρων.
  • "00s": Η εποχή των διεπιστημονικών διερευνήσεων, του οπτικού προγραμματισμού.
  • "10s": Η εποχή των παγκόσμιων κοινοτήτων, των διασυνδέσεων με τον πραγματικό κόσμο.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019
Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy, 09.00-14.30
(Πελίκα & Σπάρτης, Μαρούσι)
8:20 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 106428/Δ2 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2875/ 5-7-2019 ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
8:14 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

5ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

5ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019


Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2019 καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο και στα πρακτικά του (με ISBN/ISSN), μετά από κρίση (περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://synedrio.eepek.gr/ και επικοινωνία στο e-mail: info@eepek.gr).

Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα δημοσιευτούν σε ειδικές εκδόσεις των επιστημονικών περιοδικών I.J.E.I. (στην Ελληνική ή Αγγλική) PRIME (στην Ελληνική) και MIBES (στην Αγγλική).

Περισσότερα, https://www.eepek.gr/el/
11:35 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Συνέδριο - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (11th CIE2019)

11th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (11th CIE2019)

11-13 Οκτωβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήματα Πληροφορικής Παν/μίου Πειραιώς και Ιονίου Παν/μίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ

Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και ΤΠΕ, Καινοτομία
και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ STEM, Physical Computing &
Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα
Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια
(ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική
εκπαίδευση
Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους
παραπάνω άξονες
Τα άρθρα, δημοσιεύονται:
α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN
β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την
ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση των άρθρων σας
γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ( European Journal of Engineering
Research and Science -EJERS) με I.F(δυνατότητα)

Λεπτομέρειες υποβολής άρθρων (και on line πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων) στο
δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (di.ionio.gr/cie)

11:31 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών - Καθορισμός Προσόντων

Κατατέθηκε με την υπ. Αριθμ. 222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5919/31-12-2018), ο καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
11:45 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 1

1 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top