Από το Blogger.

Λειτουργία σχολικών μονάδων

ΠΔ 126 - Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου: ΦΕΚ 211/ 11/11/2016 

Αναθέσεις
Σύμφωνα με την  67818/Δ2/ ΦΕΚ 1544/18, ορίστηκαν οι αναθέσεις των μαθημάτων  για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο.
Σύμφωνα με τη Φ22/126950/Δ4/09-08-2017 (Β΄ 2797) ορίστηκαν οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-18.Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου: ΦΕΚ 2499/19-11-2015

Δομή και λειτουργία σχολικών μονάδων
  • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΥΑ 10645/ΓΔ4, ΦΕΚ 120/23-01-2018
  • Σε εφαρμογή του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018) το 30ωρο των εκπαιδευτικών (14181 / ΓΔ4/26-1-2018)
  • Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ΦΕΚ 120/ τεύχος Β'/ 23-1-2018/ 10645/ΓΔ4/22-01-2018
  • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις: Ν 4186/ 2013 - αρχείο
  • Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις: Ν 1566/ 1985 - αρχείο

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top