Από το Blogger.

Ερευνητικές Εργασίες και ΕΘΔ

Εγκύκλιοι οδηγιών για τις Ερευνητικές Εργασίες ΓΕΛ, Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ΕΠΑΛ καθώς και για τις Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες των ΕΠΑΛ

Ερευνητικές εργασίες
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2018 – 2019. Αρχείο Αρ. Πρωτ. 142708/Δ2/ 4-9-2018
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α ́ και Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου και Α ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-2017. Αρ. Πρωτ. 179544/Δ2/26-10-2016 - αρχείο
 • Διευκρινίζεται ότι από το σχ. έτος 2016-2017 δεν ισχύει η στήριξη από τους καθηγητές της πληροφορικής στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα. Αρ. Πρωτ. 152929/Δ2/19-9-2016 - αρχείο
 • Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αναφέρεται ότι για το σχολικό έτος 2016-17 δεν είναι σε ισχύ η αρ. πρωτ.:141285/Γ2/08-09-2014: 144582/Δ2/08-09-2016 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2014-2015: 160985-Γ2-071014 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: 141285-Γ2-080914 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α ́ ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014: 151934/Γ2/071013 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α ́ και τάξης Γενικού Λυκείου και Α ́ και Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014: 120885/Γ2/030913 - αρχείο
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/270412 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για το Γενικό Λύκειο: 105847/Γ2/130912: αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α ́ και Β΄ Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013: 47143/Γ2/270412 - αρχείο
 • Οδηγίες για την Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα Ερευνητική Εργασία της Α΄ Επαγγελματικού Λυκείου: 8837/Γ2/250112 - αρχείο
 • Οδηγίες για την Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα Ερευνητική Εργασία της Α ́ Γενικού Λυκείου: 8534/Γ2/250112 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α ́ Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012: 113182/Γ2/300911- αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α ́ Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012: 97364/Γ2/300811 - αρχείο 
Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες των ΕΠΑΛ
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ ́  τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: 160987-Γ2-071014 - αρχείο
 • Τροποποίηση διδασκαλίας από ένα εκπαιδευτικό για τις ΕΘΔ των ΕΠΑΛ: 67791_Γ2_050514 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β ́ Ημερησίου και στη Γ ́ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013: 79980/Γ2/12072012 -αρχείο

ΕΠΑΛ - Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018: Φ3/152814/Δ4/14-9-2017 - αρχείο
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017: Φ3/159811 /Δ4/ 28-9-2016 - αρχείο

Σχέδια υποβολής
 • Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας - αρχείο
 • Σχέδιο υποβολής Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας -αρχείο
Αναθέσεις
Στο ΦΕΚ 2499/19-11-2015, αναφέρεται
Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την  εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων−ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

1 σχόλιο:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top