Από το Blogger.

Βιωματικές δράσεις Γυμνασίου

Α΄, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου
  • Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016: Εγκύκλιος 182663_Δ2_121115
  • Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α ́, Β΄, & Γ΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016: Εγκύκλιος 144968_Δ2_160915
  • Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α ́ & Β΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015: Εγκύκλιος 141288_Γ2_080914
  • Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014: Εγκύκλιος 139609_Γ2_011013
  • Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014147650_Γ2_111013
Αναθέσεις
  • Στο ΦΕΚ 2499/19-11-2015, αναφέρεται: οι «Βιωματικές δράσεις» ανατίθενται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων ανά τρίμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων ανά τρίμηνο, εφόσον 
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

  • Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: Εγκύκλιος 137852_Γ2_020914


0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top