Από το Blogger.

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17

11:09 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. και της σχετικής εισήγησης του Ι.Ε.Π. (υπ΄ αριθμ. 14/2016 Πράξη Δ.Σ.), το ΥΠΠΕΘ απέστειλε οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Σχετική εγκύκλιος: Φ8/105357/Δ4/28-06-2016

Ειδικότερα:

1. Μαθήματα: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» και «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» ένα συνεχόμενο δίωρο εβδομαδιαίως

2. Μαθήματα Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Τα οκτώ (8) μαθήματα επιλογής της Α΄ Τάξης αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα των οκτώ (8) Τομέων της Β΄ τάξης (εξαιρείται ο Τομέας Πληροφορικής, καθώς η Πληροφορική είναι μάθημα Γενικής Παιδείας). Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα ανάλογα με τους Τομείς της Β΄ Τάξης που λειτουργούν στο σχολείο.

3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Ζ.Δ.Δ.)

Στο πλαίσιο των μαθημάτων προσανατολισμού εισάγεται η «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.) - (Δημιουργώ και ...μαθαίνω). Πρόκειται για μια ζώνη «εκπαιδευτικής καινοτομίας», η οποία για πρώτη φορά εισάγεται στα ΕΠΑ.Λ. και η οποία δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές/μαθήτριες και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των μαθητών/-τριών όσο και της τοπικής κοινωνίας.
Τα προγράμματα της Ζ.Δ.Δ. καθορίζονται με τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, εκπροσώπων των μαθητών της Α΄ τάξης και του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και κρίνεται σκόπιμο να υλοποιούνται σε μικρότερες ομάδες μαθητών/τριών και όχι από ολόκληρα τμήματα.
Στο πλαίσιο της Ζ.Δ.Δ. μπορεί να δημιουργούνται ομάδες από 12 κατ΄ ελάχιστο μαθητές/μαθήτριες ανά θεματική ενότητα. Για κάθε ομάδα ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Εάν μια ομάδα έχει πάνω από 18 μαθητές/μαθήτριες μπορεί να ορίζεται και δεύτερος εκπαιδευτικός. Για να δημιουργηθεί 2η ομάδα απαιτείται ο αριθμός των μαθητών/-τριών να είναι 24. Για να δημιουργηθεί 3η ομάδα απαιτείται ο αριθμός των μαθητών/-τριών να είναι 36 κ.ο.κ. Σε ΕΠΑ.Λ. όπου ο αριθμός μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη είναι κάτω από 12 δημιουργείται μία ομάδα.

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών/-τριών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών/-τριών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 94590/Δ2/09-06-2016 (Β΄ 1671) Υπουργική Απόφαση.

Ετικέτες:

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση...

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top