Από το Blogger.

Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Τοποθέτηση συστημάτων βιντεοπιτήρησης σε σχολεία

1:36 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3917/2011 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997» (ΦΕΚ Α 133/2006) ορίζει τα εξής:
«Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιες αρχές, Ο.Τ.Α., φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Περισσότερες Πληροφορίες:
ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 548/ 2011
Έγγραφο της ΠΔΕ Κρήτης με Αρ.Πρωτ.:3462/ 31-3-2016 με θέμα "Τοποθέτηση συστημάτων βιντεοπιτήρησης σε σχολεία"

Ετικέτες:

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση...

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top