Από το Blogger.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης_ΑΕΠΠ_Δ ́ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ 2015-16

11:36 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

Τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β ́ 1652) απόφαση με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο μάθημα ΑΕΠΠ για το σχολικό έτος 2015-2016»

Εγκύκλιος: 195322/Δ2/1-12-2015
Αναλυτικότερα
Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ ́ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως εξής:

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. 
Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη. 

1. Ανάλυση προβλήματος 
1.1 Η έννοια πρόβλημα
1.2 Κατανόηση προβλήματος
1.3 Δομή προβλήματος
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 
2.1 Τι είναι αλγόριθμος 
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων 
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου 
2.4.1 Δομή ακολουθίας 
2.4.2 Δομή Επιλογής 
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής "Επίλεξε") 
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες 
2.4.5 Δομή Επανάληψης 

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 
3.1 Δεδομένα
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα 
3.3 Πίνακες 
3.6 Αναζήτηση 
3.7 Ταξινόμηση 

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ 
7.2 Τύποι δεδομένων 
7.3 Σταθερές 
7.4 Μεταβλητές 
7.5 Αριθμητικοί τελεστές 
7.6 Συναρτήσεις 
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 
7.8 Εντολή εκχώρησης 
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου 
7.10 Δομή προγράμματος 

8. Επιλογή και επανάληψη 
8.1 Εντολές Επιλογής 
8.1.1 Εντολή ΑΝ 
8.2 Εντολές επανάληψης 
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 

9. Πίνακες 
9.1 Μονοδιάστατοι Πίνακες 
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων 

Σημείωση: Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», 
όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο, εκτός και αν η εκφώνηση της 
άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.3. Ασκήσεις ή παραδείγματα του βιβλίου μαθητή ή του τετραδίου μαθητή που 
χρησιμοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση άλλης δομής επιλογής.

Ετικέτες:

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση...

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top