Από το Blogger.

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»

12:04 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
7 & 8 Νοεμβρίου 2015, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα
Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» καλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση. http://synedrio.edu.gr

1. Στόχοι του Συνεδρίου:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε.

2. Ποιους αφορά:
- Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη
- Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
- Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
- Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν από Επιτροπή Κριτών (Μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών, σχετικών με τη θεματολογία του συνεδρίου).

4. Θεματολογία συνεδρίου:
Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 10 θεματικές ενότητες. Αναφέρονται στη συνέχεια.

Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2015
1η. Εκπαιδευτικά σενάρια, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία
2η. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
3η. Εκπαιδευτικό λογισμικό
4η. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους
5η. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
6η. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
7η. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)
8η. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Προβλήματα, θετικές επιδράσεις και προοπτικές
9η. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
10η. Δια Βίου Μάθηση

5. Επιζητούμενες εργασίες:
- Εισηγήσεις
- Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (e-Presentations)
- Σύντομες Ανακοινώσεις
- Καλές πρακτικές, Διδακτικά Σενάρια Τ.Π.Ε.
- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού
- Αναρτημένες Ανακοινώσεις

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:
Ως την 1η Μαΐου 2015: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.
7 & 8 Νοεμβρίου 2015 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio.edu.gr

Ετικέτες: ,

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση...

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top